اگر من نماینده بودم

مهر ۱۵, ۱۳۹۷

به نظر شما اجرای FATF چه تاثیری بر کشورمان خواهد داشت؟

به نظر شما اجرا نمودن و یا عدم اجرای اف ای تی اف در روند اقتصادی کشور خللی وارد می کند ؟ انتظار شما از نمایندگان […]