خرداد ۲۳, ۱۳۹۱

انتخاب مهندس عباس پاپی زاده به عنوان دبیر شعبه ۱۴

آقای مهندس عباس پاپی زاده از سوی نمایندگان خانه ملت به عنوان دبیر اول شعبه 14 مجلس انتخاب گردیدند

خرداد ۲۳, ۱۳۹۱

پیامبر(ص) و مدیران جوان

در ساختار اداری حکومت نبوی،«کارآمدی »، «فضیلت » و «شایستگی » از اصول محوری تعیین مسؤولیت ها به شمار می رفت و «جوانان » که …

خرداد ۲۳, ۱۳۹۱

پاسخ به پرسش های شما

ارتباط مستقیم با آقای مهندس پاپی زاده
جهت طرح پرسش های خود و دریافت پاسخ اینجا را کلیک کنید