نماینده مردم دزفول :۱۲ شهید این منطقه نشانه اصالت و انقلابی بودن این خطه است