نماینده مردم دزفول: فرصت های طلایی توسعه دزفول به دلیل بی اطلاعی مسوولان از دست رفته است