نماینده مجلس:اگر حرکت های مردمی نبود عملا فرهنگ در کشور تعطیل می شد