دفتر ارتباطات مردمی

آدرس: دزفول - بلوار 15 خرداد - روبه روی تعاونی ایران پیما

تهران - میدان بهارستان - ساختمان مجلس شورای اسلامی

شماره تماس: 3333 42 42 - 061

روزهای مراجعه: شنبه و سه شنبه ساعت 7.30 الی 14

 

جهت ارسال پیام به رییس دفتر از فرم ذیل استفاده فرمایید