اگر من نماینده بودم

اگر شما نماینده بودید برای هر کدام از بخش های ذیل چه راه کاری در پیش می گرفتید ؟

لطفا نظرات خود را در هر بخش برای ما ارسال نمایید. همچنین می توانید از آدرس پست الکترونیک ideh@dezmajles.ir برای ارسال نظرات خود استفاده فرمایید.

کلیه طرح هایی که قابلیت اجرایی داشته باشند مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.

مهر ۱۵, ۱۳۹۷

به نظر شما اجرای FATF چه تاثیری بر کشورمان خواهد داشت؟

به نظر شما اجرا نمودن و یا عدم اجرای اف ای تی اف در روند اقتصادی کشور خللی وارد می کند ؟ انتظار شما از نمایندگان […]