خرداد ۲۳, ۱۳۹۱

پیامبر(ص) و مدیران جوان

در ساختار اداری حکومت نبوی،«کارآمدی »، «فضیلت » و «شایستگی » از اصول محوری تعیین مسؤولیت ها به شمار می رفت و «جوانان » که …

خرداد ۲۳, ۱۳۹۱

پاسخ به پرسش های شما

ارتباط مستقیم با آقای مهندس پاپی زاده
جهت طرح پرسش های خود و دریافت پاسخ اینجا را کلیک کنید