خرداد ۲۳, ۱۳۹۱

بازدید نماینده شهرستان دزفول از فرودگاه دزفول

مهندس عباس پاپی زاده طی بازدید های خود از بخش های مختلف خدمات شهری از فرودگاه دزفول بازدید به عمل آوردند و …

خرداد ۲۳, ۱۳۹۱

حضور نماینده در بین همشهریان+عکس

نماینده منتخب دزفول با حضور در بین مردم در فعالیت های فرهنگی شهر حضور پیدا نموده و از نزدیک با مردم دیدار و گفتگو نمودند.گزارش این …

خرداد ۲۳, ۱۳۹۱

دیدار مهندس پاپی زاده با مدیران شهرستان دزفول+عکس

دیدارهای نماینده شهرستان دزفول با مدیران شهری حوزه خود به زبان تصویر

خرداد ۲۳, ۱۳۹۱

انتخاب مهندس عباس پاپی زاده به عنوان دبیر شعبه ۱۴

آقای مهندس عباس پاپی زاده از سوی نمایندگان خانه ملت به عنوان دبیر اول شعبه 14 مجلس انتخاب گردیدند

خرداد ۲۳, ۱۳۹۱

پیامبر(ص) و مدیران جوان

در ساختار اداری حکومت نبوی،«کارآمدی »، «فضیلت » و «شایستگی » از اصول محوری تعیین مسؤولیت ها به شمار می رفت و «جوانان » که …

خرداد ۲۳, ۱۳۹۱

پاسخ به پرسش های شما

ارتباط مستقیم با آقای مهندس پاپی زاده
جهت طرح پرسش های خود و دریافت پاسخ اینجا را کلیک کنید